PEN Test

Als een van de weinige leveranciers binnen de 'card business' vond Prisma Direct het belangrijk genoeg voor haar opdrachtgevers om haar systemen vwb cyber security te onderwerpen aan een penetratietest (PENT). Dit om te borgen dat kwaadwillende buitenstaanders zich geen ongeautoriseerde toegang kunnen verschaffen tot vertrouwelijke klant- of bedrijfsgegevens. Hiervoor hebben wij ons gewend tot een organisatie met een indrukwekkende staat van dienst waarmee zij zich toonaangevend hebben gemaakt voor de branche. Zij hebben dergelijke tests uitgevoerd voor grote nationale- zowel als internationale organisaties (waaronder veelal ook grote Corporates) actief in de bancaire- of financiĆ«le sector, Telecom, (semi)overheden, transactiegerichte (loyalty of giftcard) organisaties etc. Dit heeft geleid tot een zeer waardevol rapport met conclusies en aanbevelingen waarvan wij alle adviezen inmiddels hebben overgenomen of geĆÆmplementeerd. Deze PEN-tests laten wij op regelmatige basis uitvoeren teneinde zoveel mogelijk de veiligheid van je data zowel als de onze te kunnen borgen.