Disaster Recovery Plan (DRCP)

Wij leven in een wereld waar steeds meer organisaties in grote mate afhankelijk zijn van onder andere hun ICT-systemen, productiemachines, human resources, infrastructuur etc., voor de diverse bedrijfskritische activiteiten en diensten. Dit geldt voor onze klanten evenzo als voor Prisma Direct. De mate waarin een goede werking van de systemen van Prisma Direct geborgd worden kan dus een dominerende impact hebben op de continuïteit van de eigen organisatie zowel als die van onze opdrachtgevers. Ook hier heeft Prisma Direct niet bezuinigd op alle te nemen maatregelen om ons meer dan voldoende te beschermen tegen bedreigingen van binnenuit of van buitenaf. Een menselijke fout, virus, hack-poging, falende software, server storingen of zelfs een simpele elektriciteitsstoring kunnen leiden tot aanzienlijke bedreigingen voor de continuïteit. Om in het geval van een plotseling aandienend 'Disaster' die vertragingen en/of schade tot een minimum te beperken heeft Prisma Direct een Disaster Recovery Plan geformuleerd dat: 1. aansluit bij de eisen en verwachtingen van de belanghebbenden, 2. de bedrijfscontinuïteit zo snel mogelijk herstelt wanneer een incident zich voordoet, 3. de economische impact van het incident zoveel mogelijk beperkt. Indien je hier graag meer over wilt weten dan vernemen wij dat graag.